About

Với đội ngũ nhân viên trẻ trung và sáng tạo chúng tôi đã và đang định hướng phát
triển cho công ty của mình trong lĩnh vực phần mềm. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực phát triển phần mềm, hệ thống viễn thông và hệ thống an ninh cho các ngành công
nghiệp cũng như khu vực kinh tế tư nhân. Chúng tôi chú trọng vào chất lượng cao, chi phí
và thời gian thiết kế phần mềm hiệu quả. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển thành công
hệ thống an ninh trên toàn cầu nhằm đạt được mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả cho khách
hàng.
Cơ cấu tổ chức của công ty được xây dựng dựa trên chuyên môn kinh doanh rộng
lớn. Chúng tôi là những chuyên gia phát triển phần mềm, hệ thống an ninh, ứng dụng viễn
thông, hệ thống ERP thiết kế cho ngành công nghiệp và thương mại.
Chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ những tài năng trẻ trở thành những chuyên gia
chất lượng cao. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là tôn trọng và trao quyền cho các cá
nhân, giúp đỡ người nghèo góp phần cải thiện đời sống xã hội. Đó là điều mà chúng tôi
luôn tự hào.
Sứ mệnh phát triển phần mềm:
GIỚ I THIÊU ̣ CÔNG TY
Sứ mệnh: Chúng tôi giúp khách hàng tìm ra giải pháp quản lý hàng ngày. Thông tin
chính xác, đúng thời điểm là một yếu tố quyết định rất quan trọng. Sứ mệnh của
chúng tôi là góp phần vào sự thành công trong kinh doanh của quý khách hàng.
Tầm nhìn: Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những công ty tầm cỡ thế giới,
mang những giải pháp tiên tiến chất lượng châu Âu đến với các thị trường mới nổi
tại châu Á.
Giá trị: Chúng tôi cố gắng vì sự phát triển của khách hàng, đó là lý do vì sao chúng
tôi luôn luôn đặt ra những thử thách cho chính mình.
Con người: Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với chúng tôi. Chúng tôi luôn cố
gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân có thể thể hiện khả năng cũng như
phát triển bản thân.
Lòng can đảm: Chúng tôi làm việc vì niềm đam mê, luôn luôn tiến về phía trước,
chấp nhận rủi ro, cho phép bản thân phạm sai lầm, rút kinh nghiệm và phát triển.
Tốc độ: Là thước đo cho năng lực làm việc tại công ty chúng tôi, tiến từng bước và
hoàn thành công việc.
Kết quả: Mục tiêu của chúng tôi là đạt được kết quả và lợi nhuận, chúng tôi giúp đỡ
lẫn nhau để cùng nhau tiến về mục tiêu chung. Ngoài ra hướng đến các hoạt động
xã hội cũng là một ưu tiên, chúng tôi giú p đỡ các cá nhân, người nghèo và góp
phần giải quyết các vấn đề cộng đồng.

Advertisements